• Categories

 • Unit 1

   

  In the first unit you need to get acquainted to the Czech language. The first table in our course is divided into five columns. The firs column contains nouns in masculine gender. The second column contains their feminine equivalent. The third column contains the verbs in third person (on, ona, to) coined from the root of the nouns in first column. The fourth column contains the endings of verbs in third person singular, which will later help us to identify the verb-class. (Just for now it is enough for you to know that verbs are grouped into five verb-classes for conjugation.) The fifth column contains the infinitive, which is at the same time the dictionary form of verbs. So whenever you need to find a verb in the dictionary you will need to know the infinitive form.And finally the last column contains the translation of the verb.

  To prove you that Czech is not always difficult, let us give you a good advice: Take a noun form the first or second column add a verb from the third and there you go. Your are ready to build your fist sentences. No articles (a,an,the) are necessary at all and sentences thus built mean:

  Řidič řídí. A/the driver drives.
  Stavitel staví. A/the builder builds.
  Učitelka učí. A/the teacher teaches.

  Try to build a few suntences this way and then go and practice your knowledge with our example sentence drills.

        uid1sid1-1
  muž/mužský rod žena/ženský rod Sloveso ve třetí osobě přípona Infinitíva
  1 řidič řidička řídí Řídit
  2 stavitel stavitelka staví Stavět
  3 učitel učitelka učí Učit
  4 hráč hráčka hraje -je Hrát
  5 bavič bavič baví Bavit
  6 tanečník tanečnice tancuje -je Tančit
  7 prodavač prodavačka prodává Prodávat
  8 nákupčí nákupčí nakupuje -je Nakupovat
  9 obchodník obchodnice obchoduje -je Obchodovat
  10 milenec milenka miluje -je Milovat
  11 běžec běžkyně běží Běžet
  12 herec herečka hraje -je Hrát
  13 kontrolor kontrolorka kontroluje -je Kontrolovat
  14 divák divačka dívá Dívat
  15 sportovec sportovkyně sportuje -je Sportovat
  16 lyžař lyžařka lyžuje -je Lyžovat
  17 pekař pekařka peče -e Péct
  18 stěhovák stěhovačka stěhuje -je Stěhovat
  19 kuřák kuřačka kouří Kouřit
  20 rybář rybářka rybaří Rybařit
  21 letec letkyně letí Letět
  22 skokan skokanka skáče -e Skočit
  23 feťák feťačka fetuje -je Fetovat
  24 myslitel myslitelka myslí Myslet
  25 posluchač posluchačka poslouchá Poslouchat
  26 mluvčí mluvčí mluví Mluvit
  27 hasič hasička hasí Hasit
  28 opravář opravařka opravuje -je Opravovat
  29 organizátor organizátorka organizuje -je Organizovat
  30 student studentka studuje -je Studovat
  31 spisovatel spisovatelka píše -e Psát
  32 cestovatel cestovatelka cestuje -je Cestovat
  33 lhář lhářka lže -e Lhát
  34 pomocník pomocnice pomáhá Pomáhat
  35 vlastník vlastník vlastní Vlastnit
  36 jezdec jezdkyně jezdí Jezdit
  37 zpěvák zpěvačka zpívá Zpívat
  38 malíř malířka maluje -je Malovat
  39 plavec plavkyně plave -e Plavat
  40 rádce rádkyně radí Radit
  41 filozof filozofka filozofuje -je Filozofovat
  42 tiskař tiskařka tiskne -ne Tisknout
  43 začátečník začátečnice začíná Začínat
  44 čtenář čtenářka čte -e Číst
  45 chodec chodkyně chodí Chodit
  46 pracovník pracovnice pracuje -je Pracovat
  47 stopař stopařka stopuje -je Stopovat
  48 uklízeč uklízečka uklízí Uklízet
  49 věřící věřící věří Věřit
  50 vypravěč vypravěčka vypráví Vyprávět
  51 Padělatel Padělatelka padělává padělávat
  52 měřič měřič měří – í měřit
  53 tyran tyranka týrá týrat
  54 fanoušek fanýnka fandí fandit

   

  Leave a Reply